Download Vietnam DX mod apk v1.0.04 for Android

Tên Vietnam DX
Loại Tin tức & Tạp chí
KÍCH THƯỚC 43.6MB
thời gian tải xuống 3878
Nhà xuất bản Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 25/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Vietnam DX Google Play

mod menu:

Vietnam DX

Vietnam DX Trình bày trò chơi :

– Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia là điểm truy cập chính thức của“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

– Mục tiêu 2030:Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

– Mục tiêu của chuyển đổi số:

+ Hồ sơ công việc tại các cấp : 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

+ Chế độ báo cáo : 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

+ Chính phủ điện tử : Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI)

+ Hoạt động kiểm tra : 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

+ Cơ sở dữ liệu Quốc gia : 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế – xã hội

Vietnam DX Ảnh chụp trò chơi :

Vietnam DX Ảnh chụp màn hình trò chơi

Vietnam DX Ảnh chụp màn hình trò chơi

Vietnam DX Ảnh chụp màn hình trò chơi

Vietnam DX Ảnh chụp màn hình trò chơi

Vietnam DX Ảnh chụp màn hình trò chơi

Vietnam DX (43.6MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *