Download Swiss Weather Radar mod apk v2.3.6 for Android

Tên Swiss Weather Radar
Loại Thời tiết
KÍCH THƯỚC 870.7KB
thời gian tải xuống 2006
Nhà xuất bản TJunod
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Swiss Weather Radar Google Play

mod menu:

Swiss Weather Radar

Swiss Weather Radar Trình bày trò chơi :

This application allows to show the radar animation of the rainfalls in Switzerland.

The coverage is limited to SWIZERLAND AND ITS BORDER AREAS.

Features:
– 4 animations (last 5 hours, last hour, next 10 minutes, next hours)
– Zoom
– Animation controls
– Fullscreen landscape mode
– Location with zoom
– Link to a 7 days local weather forecast

Swiss Weather Radar Ảnh chụp trò chơi :

Swiss Weather Radar Ảnh chụp màn hình trò chơi

Swiss Weather Radar Ảnh chụp màn hình trò chơi

Swiss Weather Radar Ảnh chụp màn hình trò chơi

Swiss Weather Radar Ảnh chụp màn hình trò chơi

Swiss Weather Radar (870.7KB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *