Download Robot Shark mod apk v3.2.4 for Android

Tên Robot Shark
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 105.2MB
thời gian tải xuống 2979
Nhà xuất bản Naxeex Robots
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 23/12/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Robot Shark Google Play

mod menu:

Robot Shark Nhấp vào các sản phẩm đô la Mỹ để mua hàng thành công。

Robot Shark Trình bày trò chơi :

Special mech under your control: half submarine, half bot. Walk or swim!

• Open world: ocean area with island town ashore at your disposal. Explore depths or sun your irons on the beach.

• Different enemies and quests on the seaside and under water. Don’t let police, military and bandits stop you!

Imagine that you’re a shark with terrible jaws, but you don’t feel hungry and don’t need to eat somebody, just need to change batteries, that’s only the simulator!

Show your animal instincts anyway! Control mechanical shark, search for treasures and attack hostile robots. Real future pirate action!

End fishing break and start epic sea battle, be raw fish with attitude!

Tap and dash!

Robot Shark Ảnh chụp trò chơi :

Robot Shark(Nhấp chuột) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Robot Shark(Nhấp chuột) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Robot Shark(Nhấp chuột) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Robot Shark(Nhấp chuột) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Robot Shark(Nhấp chuột) screenshot image 5 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Robot Shark (105.2MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *