Download Raid Royal: Tower Defense mod apk v1.0.54 for Android

Tên Raid Royal: Tower Defense
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 102.6MB
thời gian tải xuống 5626
Nhà xuất bản 熊猫工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 09/12/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Raid Royal: Tower Defense Google Play

mod menu:

Raid Royal: Tower Defense

Raid Royal: Tower Defense Trình bày trò chơi :

你喜欢玩防御游戏吗?这场比赛是给你的。玩家将在《皇家突袭:塔防》中体验具有战术防御游戏基本属性的塔防游戏。此外,这款游戏还为炮塔系统带来了新的改进。
欢迎来到防御塔、战士、魔法大师的王国,让我们集结军队,建立防御系统保卫基地,准备一场充满动作、冒险和无尽娱乐的TD游戏。
当敌人包围城堡并驱散入侵力量时,制定战略和战术以用大脑和知识取胜。
形成对威胁老板及其代理人的强大防御。当您与邪恶的怪物战斗时,防御游戏永远不会无聊。在TD游戏中,成功保卫你的王国并获得独特的奖励。准备好你的防御,保卫美丽的王国。
学习完善适当的战术和策略,在这个塔防游戏中击退各种类型的攻击并击败你的敌人!
▶ 特点
• 来自弓箭手、步兵和魔法部队的各种军事单位,……
• 强力升级的英雄和炮塔系统。
• 多样的地形。
▶ 怎么玩
• 建立并安排稳固的防御。
• 控制英雄保卫重要阵地。

Raid Royal: Tower Defense Ảnh chụp trò chơi :

Raid Royal: Tower Defense Ảnh chụp màn hình trò chơi

Raid Royal: Tower Defense Ảnh chụp màn hình trò chơi

Raid Royal: Tower Defense Ảnh chụp màn hình trò chơi

Raid Royal: Tower Defense Ảnh chụp màn hình trò chơi

Raid Royal: Tower Defense Ảnh chụp màn hình trò chơi

Raid Royal: Tower Defense (102.6MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *