Download Pixel Demolish mod apk v1.9 for Android

Tên Pixel Demolish
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 90.7MB
thời gian tải xuống 4450
Nhà xuất bản 海王星工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 30/10/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Pixel Demolish Google Play

mod menu:

Pixel Demolish

Pixel Demolish Trình bày trò chơi :

Place your towers and tap on the falling blocks to demolish them. Grind all the falling pixels and collect gold coins to upgrade your towers and win.

Pixel Demolish Ảnh chụp trò chơi :

Pixel Demolish Ảnh chụp màn hình trò chơi

Pixel Demolish Ảnh chụp màn hình trò chơi

Pixel Demolish Ảnh chụp màn hình trò chơi

Pixel Demolish Ảnh chụp màn hình trò chơi

Pixel Demolish Ảnh chụp màn hình trò chơi

Pixel Demolish (90.7MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *