Download Internet Speed Meter Pro mod apk v1 for Android

Tên Internet Speed Meter Pro
Loại Công cụ
KÍCH THƯỚC 4.7MB
thời gian tải xuống 2973
Nhà xuất bản Unkonwn
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 06/01/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Internet Speed Meter Pro Google Play

mod menu:

Internet Speed Meter Pro Phần thưởng

Internet Speed Meter Pro Trình bày trò chơi :

Premium Version – Full Ad Free

internet speed meter pro is simply mobile application, display your internet speed in status bar / notification pane.

monitoring your monthly data usage and last 30 day data usage.

== Features ==

– Change notification color

– Network name show notification pane

– Display today wifi & mobile data usage by notification pane

– Monitoring traffic data of the last 30 days with date

– Show live internet speed status bar

– Clear old data usage ( remove app data)

if you like this application please give your best review with 5 star.

Internet Speed Meter Pro Ảnh chụp trò chơi :

Internet Speed Meter Pro(Phần thưởng) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Internet Speed Meter Pro(Phần thưởng) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Internet Speed Meter Pro(Phần thưởng) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Internet Speed Meter Pro(Phần thưởng) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Internet Speed Meter Pro(Phần thưởng) screenshot image 5 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Internet Speed Meter Pro (4.7MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *