Download iCenter iOS 15: X – Status Bar mod apk v2.9 for Android

Tên iCenter iOS 15: X – Status Bar
Loại Cá nhân hóa
KÍCH THƯỚC 12.6MB
thời gian tải xuống 1960
Nhà xuất bản PUBLISH-APP.LTD
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 27/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play iCenter iOS 15: X - Status Bar Google Play

mod menu:

iCenter iOS 15: X – Status Bar

iCenter iOS 15: X – Status Bar Trình bày trò chơi :

iCenter iOS 15: X – Status Bar Change your phone status bar & notch view. The awesome special look only your phone has!

* Customize your status bar (notification bar), your notch with iOS styles.

* Makes your notch like iOS phone

* Simple and Easy to use.

* No Root needed.

*** iCenter iOS 15: X – Status Bar Features includes:

* Show time battery, wifi, wave, indicator view on status bar.

* indicator showing when camera or microphone being used.

* Enable Auto change Status Bar background color option.

* Enable time styles 12h

* If your phone has a Notch, those are wonderful your Notch Options with iOS styles.

* Hate your Notch? Simply Remove or Hide Notch with this app.

#This app uses your mobile Accessibility services

Accessibility services are used to add notch view and status bar on screen and only used to these actions.

iCenter iOS 15: X – Status Bar Ảnh chụp trò chơi :

iCenter iOS 15: X - Status Bar Ảnh chụp màn hình trò chơi

iCenter iOS 15: X - Status Bar Ảnh chụp màn hình trò chơi

iCenter iOS 15: X - Status Bar Ảnh chụp màn hình trò chơi

iCenter iOS 15: X - Status Bar Ảnh chụp màn hình trò chơi

iCenter iOS 15: X – Status Bar (12.6MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *