Download Call Of Battlefield mod apk v2.4 for Android

Tên Call Of Battlefield
Loại Chụp
KÍCH THƯỚC 91.0MB
thời gian tải xuống 7495
Nhà xuất bản 海王星工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 30/12/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Call Of Battlefield Google Play

mod menu:

Call Of Battlefield tiền không giới hạn

Call Of Battlefield Trình bày trò chơi :

欢迎我们上瘾的FPS射击游戏。
您将在许多不同的游戏中享受游戏的乐趣。您可以单人或多人玩僵尸生存模式,以保护自己免受僵尸侵害。如果您想参加在线战斗,则可以选择“死亡竞赛”或“团队死亡竞赛”游戏模式。您可以在人质救援模式中绑架或营救人质。或者,您可以选择以“僵尸感染”模式将疾病传染给其他士兵。
有许多可升级的枪支和武器,可让您持续玩游戏。
您可以调查游戏中的11个竞技场。
享受正等着你。
游戏特色:
•单人和多人(COOP)游戏模式
•团队和柜台在线模式
•6种不同的游戏模式(僵尸生存,死亡竞赛,团队死亡竞赛,夺旗,僵尸感染和人质营救)
•11个不同的战场区域
•12种不同的生物和僵尸
•14种可升级武器
•逼真的电影效果和动画
•支持操纵杆
•对讲机(无线电)通信
•令人印象深刻的图形和音频
•优化的网络和性能使用
注意:
在线游戏模块需要互联网连接。

Call Of Battlefield Ảnh chụp trò chơi :

Call Of Battlefield(tiền không giới hạn) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Call Of Battlefield(tiền không giới hạn) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Call Of Battlefield(tiền không giới hạn) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Call Of Battlefield(tiền không giới hạn) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Call Of Battlefield(tiền không giới hạn) screenshot image 5 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Call Of Battlefield (91.0MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *