Download 언디셈버 – Undecember mod apk v2.01.0504 for Android

Tên 언디셈버 – Undecember
Loại Nhập vai
KÍCH THƯỚC 782.8MB
thời gian tải xuống 2879
Nhà xuất bản LINE Games
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 30/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 언디셈버 - Undecember Google Play

mod menu:

언디셈버 – Undecember

언디셈버 – Undecember Trình bày trò chơi :

✪ UNCHANGED – 변하지 않는 게임 본연의 가치

흥미로운 세계관, 전투와 파밍을 통한 성장까지

변하지 않는 RPG 본연의 가치를 추구하며 만들어 낸 재미와 감동

✪ UNEXPECTED – 기대를 뛰어넘는 완성형 RPG

다채로운 테마의 맵에서 펼쳐지는 모험,

기대를 뛰어넘는 놀라운 전투의 경험

✪ UNLIMITED – 한계 없는 스킬의 조합

각양각색의 스킬 룬과 링크 룬의 조합을 통해

한계를 넘어선 스킬 구축의 재미

✪ UNDEFINED – 자유롭게 변경하는 전투 스타일

클래스를 선택하지 않고

원하는 전투 스타일에 따라 육성하고 변화하는 재미

✪ UNSTOPPABLE – 멈출 수 없는 다채로운 컨텐츠

레이드부터 길드전장까지,

당신의 한계를 시험할 다양한 컨텐츠들

보다 상세한 게임 정보와 함께 이벤트는 언디셈버 브랜드 페이지에서 확인하세요!

https://undecember.line.games/

[FLOOR]

https://ud.floor.line.games

[Facebook]

https://www.facebook.com/UNDECEMBER

[DIscord]

https://discord.com/invite/Q7syAnHfha

[YouTube]

https://www.youtube.com/c/UNDECEMBER_official

[최소 시스템 사양]

– OS Android 7.0 (Nougat) RAM 2GB

[유료 콘텐츠 정보 및 이용 조건 안내]

※ 유료 콘텐츠 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.

– 공급자 : 라인게임즈 주식회사

– 이용조건 및 이용기간 : 게임 내 별도 고지된 내용에 따름

(이용기간이 표시되지 않은 경우, 서비스의 종료일까지를 사용기간으로 간주)

– 결제금액 및 방법 : 게임 내 콘텐츠 별 별도 고지된 결제금액 및 결제방법에 따름

(외화 결제 시 환율 및 수수료 등으로 인해 실제 청구금액과 다를 수 있음)

– 콘텐츠 제공방식 : 구매를 진행한 게임 계정(캐릭터)으로 직접 지급 혹은 해당 계정의 우편함으로 지급

– 청약철회 등에 관한 사항 : 이용약관 제29 내지 31조에 의함

– 피해보상 및 불만처리 : 이용약관 제32조, 제34조 규정에 의함

– 상담방법 : 게임 내 고객센터를 통한 온라인 접수

[개인정보 취급방침]

https://cs.line.games/policy/store/privacy?companyCd=LINE_GAMES&svcCd=STORE

[이용약관 및 운영정책]

https://cs.line.games/policy/store/privacy?companyCd=LINE_GAMES&svcCd=STORE

[사업자 정보 확인/문의하기]

www.line.games

[개발자 연락처]

Tel. 070-4687-8327

E-mail : [email protected]

[사업자 등록 번호]

120-87-89182

[통신 판매업 신고 번호]

제2015-서울서초-1607호

서울시 강남구 테헤란로

—-

개발자 연락처 :

+8216614184

언디셈버 – Undecember Ảnh chụp trò chơi :

언디셈버 - Undecember(NOK) screenshot image 1

언디셈버 - Undecember(NOK) screenshot image 2

언디셈버 - Undecember(NOK) screenshot image 3

언디셈버 - Undecember(NOK) screenshot image 4

언디셈버 - Undecember(NOK) screenshot image 5

언디셈버 – Undecember (782.8MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *