Download 死神VS火影小懶改 mod apk v0.3 for Android

Tên 死神VS火影小懒改
Loại Nhập vai
KÍCH THƯỚC 1008.2MB
thời gian tải xuống 5409
Nhà xuất bản 小志工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play

死神VS火影小懒改 Google Play

mod menu:

死神VS火影小懒改

死神VS火影小懒改 Trình bày trò chơi :

《死神VS火影》是一款角色扮演游戏,经典的火影和死神人物形象是不是还历历在目呢。
每个人物除了基本的招式意外,还有隐藏招式:上加近身攻击、下加近身攻击、上加远程攻击、下加远程攻击、上加大招和下加大招;
打不过的玩家,可以带辅助人物帮你战斗。

死神VS火影小懒改 Ảnh chụp trò chơi :

死神VS火影小懒改

死神VS火影小懒改

死神VS火影小懒改

死神VS火影小懒改

死神VS火影小懒改

死神VS火影小懒改 (1008.2MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *