Download 拳皇2001技能改 mod apk v1.74 for Android

Tên 拳皇2001技能改
Loại Nhập vai
KÍCH THƯỚC 52.8MB
thời gian tải xuống 1221
Nhà xuất bản 谷德工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 拳皇2001技能改 Google Play

mod menu:

拳皇2001技能改 mod mới

拳皇2001技能改 Trình bày trò chơi :

在KOF2000四人组的基础上,KOF2001可以自定义出场人数,可以四个人出场也可以一个人出场。当然攻击力和防御力以及能量槽都会因出场人数而增减。取消了反击模式和防护模式。某些必杀技可以消耗两颗气来CANCEL超必杀技。MAX超必杀也是消耗两颗气。援助攻击可以同时呼出多个,但对呼出时间有要求。当角色不动,对方防御中,对方被攻击中才能呼出。

拳皇2001技能改 Ảnh chụp trò chơi :

拳皇2001技能改(mod mới) screenshot image 1

拳皇2001技能改(mod mới) screenshot image 2

拳皇2001技能改(mod mới) screenshot image 3

拳皇2001技能改(mod mới) screenshot image 4

拳皇2001技能改 (52.8MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *