Download 恐怖玩偶3:精神病院 mod apk v1.2 for Android

Tên 恐怖玩偶3:精神病院
Loại Giáo dục
KÍCH THƯỚC 43.1MB
thời gian tải xuống 5494
Nhà xuất bản 毛茸茸游戏工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 28/12/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 恐怖玩偶3:精神病院 Google Play

mod menu:

恐怖玩偶3:精神病院 Game giải đố hồi hộp \”Horror Dolls 3: Mental Hospital\” đã ra mắt ngày 28/12, mời các bạn tải về và trải nghiệm!

恐怖玩偶3:精神病院 Trình bày trò chơi :

她失踪了,他一直寻找。终于,诡异古堡中找到了她…
她说有一个声音在不断告诉她必须来这所精神病院,我拗不过她,和她一起来到了精神病院。
这里各种诡异!电话那头自己的留言、能带自己到未来的时钟、还有自己写下的日记,日记中记录着她已经去世…

恐怖玩偶3:精神病院 Ảnh chụp trò chơi :

恐怖玩偶3:精神病院(BETA) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

恐怖玩偶3:精神病院(BETA) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

恐怖玩偶3:精神病院(BETA) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

恐怖玩偶3:精神病院(BETA) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

恐怖玩偶3:精神病院(BETA) screenshot image 5 Ảnh chụp màn hình trò chơi

恐怖玩偶3:精神病院 (43.1MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *